Experiment 'lage inkomens' in strijd met wet

De VVD Hengelo is geschrokken om het feit dat het college voornemens is om tegen de wet in te gaan. In het vast te stellen Armoedebeleid 2016-2020 staat dat het college bereid is om via een experiment de wet te omzeilen door inkomenspolitiek te gaan voeren. Dit is een taak die wettelijk niet door de gemeente mag worden gedaan. Raadslid Onno Fiechter: ‘De gemeente kan hierdoor niet meer geloofwaardig optreden. Hoe kan je van anderen verwachten dat ze zich aan de wet houden als je hem zelf overtreedt? De gemeente heeft een voorbeeldfunctie.

Het college stelt voor om mensen met een laag inkomen te voorzien van een geldbedrag. Dit geldbedrag is een optelsom van de financiële ondersteuningen die mensen normaal krijgen, aangevuld met de lagere kosten voor het ambtelijk apparaat. Het college voert als argument dat dit meer keuzevrijheid aan de inwoner zou geven en minder administratief werk voor de gemeente zou betekenen.

Fiechter: ‘De SP zal uiteraard blij zijn met inkomensondersteuning, maar de VVD vindt het juist sociaal om mensen aan het werk te helpen. Dit is een pure nivelleringsmaatregel. Daardoor wordt het voor mensen die in de bijstand zitten nog minder aantrekkelijk om aan het werk te gaan. Kortom, dit voorstel is asociaal’.