Laat ondernemers niet omvallen door Corona

De afgelopen dagen en weken komen steeds meer zorgwekkende berichten over het coronavirus. Dit heeft een grote impact op onze volksgezondheid en op ons alledaagse leven. We hopen dat we door allemaal ons aan de richtlijnen van het RIVM te houden de gevolgen voor de volksgezondheid zo gering mogelijk te houden.

Het Coronavirus heeft ook gevolgen voor ondernemers. De afgelopen maand viel bij onze ondernemers de aanslag voor de lokale lasten op de mat. Door de economische gevolgen van het Coronavirus hebben veel van deze ondernemers nu problemen met hun liquiditeit.

De VVD vindt dat we als overheid ondernemers die problemen hebben met hun liquiditeit naar aanleiding van het Coronavirus moeten helpen. Daarom heeft de VVD de volgende vragen gesteld aan het college:

- Is het college bereid om ondernemers uitstel van betaling te verlenen voor lokale lasten?

- Welke andere mogelijkheden ziet het college om ondernemers te helpen om deze tijd goed door te komen?

Om zo snel mogelijk duidelijkheid voor ondernemers die in zwaar weer zitten te kunnen geven vragen wij u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.