Bied ruimte aan het marktplein!

De VVD Hengelo is heel blij met alle positieve ontwikkelingen in onze stad. 

Je kan gerust zeggen dat op elke hoek van de stad wel een plan in de steigers staat of in de afronding zit.

Het gebied rond de markt, het Marktplein en Brinkplein is dan ook echt wederom een belangrijk project in onze binnenstad 

Dit gebied waarvan wij vandaag de kaders gaan bepalen moet in onze ogen een plek worden wat een toevoeging is voor de beleving in onze binnenstad. 

Wij praten steeds over de huiskamer van Hengelo en gelijktijdig weten wij dat in het plan Vitale binnenstad het kernwinkelgebied rondom de Lambertus Basiliek is gekozen. 

Reden te meer om ervoor te zorgen dat het gebied van het Brinkplein en het Marktplein een positieve impuls moet hebben en optimaal bereikbaar moet zijn voor de bedrijven, bezoekers en bewoners aan deze kant van ons centrum. 

Door nu een kader te stellen met betrekking tot de toegankelijkheid en bereikbaarheid van het Marktplein rijden wij de bereikbare binnenstad, dit is een essentieel onderdeel van de vitale binnenstad, in de wielen. 

De klankbordgroep bereikbare binnenstad en Bureau Goudappel zijn vanaf november erg actief voor de bereikbaarheid in ons gehele centrum en tijdens de bijpraat sessie voor onze raad is een heel belangrijk punt aan de orde gekomen. 

Wat hier onder ander speelt is de doorgang Beekstaat, Molenstraat, Schouwburgplein. 

Wanneer wij hier in onze kaders nu bepalen dat de bereikbaarheid van het gebied Marktplein, Brinkplein niet toegankelijk mag zijn voor autoverkeer dan nemen wij de aanvragen en opmerkingen van de klankbordgroep niet serieus en dan mag toch niet de bedoeling zijn. 

Voor een goed plan hebben we een aantal harde kaders nodig om het proces in goede banen te leiden maar toch vragen wij om ook ruimte te houden en te geven aan de creatieve ideeën van onze inwoners bezoekers en ondernemers. 

Een van de harde kaders die de VVD Hengelo belangrijk vindt is dat wij ons houden aan de financiële kaders en willen wij graag zo snel als mogelijk aan de slag. 

Wij beseffen dat de vakantieperiode en nu aankomt en willen dan ook meegeven dat een optimale informatie over de gang van zaken via verschillende kanalen heel erg wenselijk is. 

Samengevat is het: Hoe meer kaders er gesteld worden des te beperkte de inbreng van onze inwoners, bezoekers en ondernemers kan zijn. In onze beleving is het optimaal bereikbaar maken van dit gebied voor iedereen(!) het binnen de financiële kaders houden en het optimaal informeren de belangrijkste kaders die wij in dit proces mee willen geven. 

Wij overwegen hierover een amendement in te dienen om punt 3.8 van de voorgestelde kaders aan te passen in:

3.8 Toegankelijkheid en bereikbaarheid 

Er moet rekening gehouden met alle gebruikers. 

Het ontwerp moet ook voor minder validen uitnodigend zijn en voorzieningen bieden. 

Uitgangspunt verder is dat het plein optimaal bereikbaar en toegankelijk moet zijn voor alle bezoekers!