Houd de binnenstad leefbaar!

De gemeenteraad heeft op 7 oktober 2020 unaniem het Bedrijven Investeringszone (BIZ) vastgesteld. De BIZ wordt vormgegeven door Hengelose ondernemers zelf. Voor een periode van 5 jaar leveren deze ondernemers een financiële bijdrage om de leefbaarheid van de binnenstad te versterken. Door de coronacrisis komt ook de financiering van de BIZ onder druk te staan. De Hengelose VVD-fractie roept daarom het college op om hulp te bieden.

“De tweede lockdown heeft tot gevolg gehad dat de horeca weer moest sluiten. Als ik door de stad loop is het een stuk rustiger. De bezoekers die er zijn, kopen zeer gericht. De leefbaarheid van onze binnenstad komt hierdoor in het geding. Het goed functioneren van de BIZ is daarom van essentieel belang”, aldus VVD-raadslid Cynthia van der Zweth. De VVD roept het college op om eenmalig het eerste jaar van de BIZ-bijdrage voor eigen rekening te nemen. De VVD hoopt dat hiermee de leefbaarheid gewaarborgd blijft en dat de ondernemers wat ademruimte krijgen. 

Van der Zweth: “De VVD heeft de binnenstad en haar ondernemers hoog in haar vaandel. Op een crisis als deze kan men niet anticiperen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij als gemeente hulp bieden waar nodig. Niet als infuus, maar investering. De BIZ heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Het gaat goed met onze binnenstad. Laten we zorgen dat we niet stagneren, maar samen vooruit blijven gaan.”

De motie werd tijdens de raadsvergadering van 4 november ingediend en werd voorzien van grote steun.