VVD geschrokken door criminele zorgbureaus

Op 16 januari jl. werd het onderzoeksrapport van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost Nederland openbaar gemaakt. Het rapport maakt duidelijk dat georganiseerde criminaliteit haar weg heeft gevonden bij zorgaanbieders en dat dit zich niet beperkt tot onze gemeentegrenzen. De Hengelose VVD heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.

“Het is ons al jaren bekend dat er malafide zorgbureaus zijn, maar dat hulpbehoevenden worden ingezet als sekswerkers en wietknippers choqueerde ons.  Als VVD hebben wij ons altijd hard ingezet tegen deze foute bureaus. Er is zelfs extra geld bij gekomen om dit te bestrijden. We hebben het hier over kwetsbare mensen die niet de zorg krijgen die zij zouden moeten krijgen. Ik walg ervan dat er mensen zijn die misbruik maken van andermans lijden”, aldus raadslid Mitchell Boers.

In het samenwerkingsverband Samen14/OZJT werkt Hengelo met 12 andere Twentse gemeentes om de zorgfraude aan te pakken. Dit wordt gedaan door een barrière- en stoplichtmodel. Dit heeft resultaat gehad, maar het rapport laat zien dat er nog steeds aandachtspunten zijn.

“Bij de aanbestedingsronde moet de gemeente ervoor zorgen dat vooraf duidelijk is met wie je in zee gaat. Nu vindt de controle achteraf pas plaats en blijven deze malafide bedrijven terugkomen. Wij realiseren ons ook dat er landelijke wetgeving is wat aangepast moet worden”, aldus raadslid Cynthia van der Zweth.

Op 20 januari wordt het thema ‘zorgfraude’ besproken in de Tweede Kamer. De VVD wil weten wat de inbreng gaat worden vanuit het samenwerkingsverband. Daarnaast wil de VVD met het college om de tafel om het huidige model te bespreken.

“Dat het anders moet is duidelijk, alleen moeten wij wel kijken naar wat er mogelijk is. Wellicht moet de aanpak van het hele samenwerkingsverband wel op de schop. Wij denken dat het goed is om kritisch te kijken naar het doel en de middelen die wij daarvoor inzetten.”, aldus Boers.